Conditii de eligibilitate privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

 • solicitantul este persoana fizica cu domiciliul in Romania
 • solicitantul este proprietar al imobilului constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice; in cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, are acordul tuturor proprietarilor.
 • imobilul nu trebuie sa faca obiectul vreunui litigiu sau vreunei revendicari
 • imobilul are o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru maxim doua unitati individuale (ex: duplex, casa cu doua apartamente.)
 • solicitantul nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local
 • sistemul de panouri fotovoltaice trebuie sa aiba o putere instalata de minimum 3kWp
casca

Cheltuieli eligibile

 • panouri fotovoltaice
 • invertor/invertoare
 • conexiuni
 • suport
 • modul comunicatii
 • contor
 • tablou electric
 • manopera montaj (maxim 15% din valoarea echipamentelor)
 • TVA aferenta cheltuielilor eligibile

NOTA: Cheltuielile aferente obtinerii documentelor si avizelor necesare montajului si punerii in functiune a sistemelor fotovoltaice, precum si sumele care depasesc plafonul de 20.000 lei, datorate tipologiilor speciale de montaj, vor fi suportate exclusiv de catre beneficiar. Evaluarea lucrarii si calcularea tuturor sumelor se va face inainte de inscrierea dosarului in aplicatia AFM

back

Documente necesare

 • cererea de finantare, completata integral prin tehnoredactare
 • actul de identitate al solicitantului
 • extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul. In cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus si extrasul de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile, din care sa reiasa ca solicitantul este proprietar sau detine un drept de folosinta asupra imobilului teren
 • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul.
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate decat cea in care se implementeaza proiectul.
fundaldocumente

Detalii

Pentru detaliile complete, va rugam sa cititi ghidul programului disponibil aici.